Skip to content

Panel mieszkańca

Kartoteka lokalu online

Co to jest Panel mieszkańca?

Właścicielom lokali we wspólnotach obsługiwanych przez Petrus-Dom dedykujemy portal „PanelMieszkanca.pl”, w ramach którego udostępniamy specjalne narzędzia umożliwiające m.in. podgląd rozrachunków na kartotece lokalu.

Dostęp do konta

Aby uzyskać dostęp do konta swojego lokalu, wystarczy podać swój adres email zarządzającemu wspólnotą oraz zarejestrować się w portalu używając tego adresu.

Dostęp do konta wymaga potwierdzenia, że adres email jest prawdziwy i należy do właściciela lokalu.

Naliczenia za lokal czy zapłaty zaksięgowane na kartotece właściciela lokalu są dostępne w Panelu Mieszkańca.

Dostęp do konta krok po kroku

Zarządzającemu wspólnotą podajesz swój adres email
Zarządca wiąże Twój adres email z należącymi do Ciebie lokalami we wspólnocie
Rejestrujesz się za pomocą powyższego adresu email w portalu PanelMieszkanca.pl
Po rejestracji, na Twój adres email otrzymasz wiadomość z linkiem do potwierdzenia, iż adres email rzeczywiście należy do Ciebie
Po pomyślnym zalogowaniu do Panelu Mieszkańca, akceptujesz zaproszenie od zarządzającego wspólnotą tym samym aktywując dostęp

Co można uzyskać poprzez Panel Mieszkańca?

Opłaty

Informacje o aktualnej wysokości opłat za własny lokal

Rozrachunki

Dostęp do rozrachunków z tytułu własnego lokalu

Uchwały

Dostęp do obowiązujących we wspólnocie uchwał

Dokumenty

Dostęp do udostępnionych przez zarządcę dokumentów

Głosowanie

Możliwość głosowania uchwał online (opcjonalnie)

Wodomierze

Możliwość wpisywania wskazań wodomierzy